Beeld: Visser & en Verweij Media

Hoe kunnen we de Veluwe nog mooier en aantrekkelijker maken?

De Veluwe is het grootste aaneengesloten laagland natuurgebied van West-Europa, met bos, heide, zandvlakten, landgoederen, spectaculaire uitzichten en een unieke wildbeleving. Daarnaast biedt de Veluwe een ongekend groot en divers aanbod van historisch erfgoed zoals sporen van industrieel gebruik, militair erfgoed en monumentale buitenplaatsen, kastelen en gebouwen, maar ook topattracties, beroemde musea, historische stadjes, moderne accommodaties en culinair genieten!

 

Vorig jaar is de Veluwe uitgeroepen tot één van de mooiste natuurgebieden van Nederland! Dit gebeurde naar aanleiding van de publieksverkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’, waarmee de provincie Gelderland, als indiener van het natuurgebied de Veluwe, €300.000,- heeft gewonnen. 

 

De provincie Gelderland heeft besloten om een groot deel van dit geld te besteden aan nieuwe initiatieven die de Veluwe nog mooier en aantrekkelijker maken voor bewoners, bedrijven en bezoekers. We dagen daarom iedereen zonder winstoogmerk (studenten, inwoners, recreanten, instellingen, stichtingen, etc.) uit om hiervoor vernieuwende en inspirerende ideeën aan te dragen! 

 

Indieners van de tien beste ideeën winnen mooie geldprijzen (met een totaal €10.000,- prijzengeld) én maken kans op een deel van het uitvoeringsbudget van €240.000,- waarmee jij jouw idee ook echt kan realiseren! 

 

 

Prijzengeld: €10.000,-

De beste tien inzendingen winnen elk €1.000,- prijzengeld (10 x €1.000,-). Het prijzengeld is netto en vrij te besteden. 

 

Uitvoeringsbudget: €240.000,-

Naast het prijzengeld maken de winnaars ook nog kans op een bedrag van €5.000 tot maximaal €50.000,- om hun winnende idee daadwerkelijk te gaan realiseren. Download de briefing voor meer informatie over het proces en de toekenning van het realisatiebudget.

 

Good to know: 

  • Deelname staat open voor iedereen iedereen zonder winstoogmerk (studenten, inwoners, recreanten, instellingen, stichtingen, etc.)
  • Meerdere inzendingen per deelnemer/ team zijn toegestaan
  • Lees de briefing zorgvuldig voordat je start met het uitwerken van je concept
  • Inspiratie nodig? Lees HIER 10 tips voor het bedenken van innovatieve ideeën

 

Willemien Mulder 14-07-2017
Waar schrijf ik mijn idee in?

Veluwe 14-07-2017
Hoi Willemien, via het tabblad 'meedoen'!

An Oniem 18-07-2017
Geachte: Waarom staat deelname alleen open voor partijen zonder winstoogmerk? Een van de zaken waar naar zal worden gekeken is professionaliteit van de inzending en de duurzaamheid van het initiatief. De provincie geeft aan niet op zoek te zijn naar een eenmalig initiatief. Waarom zijn meerdere inzendingen per individu / team toegestaan? Worden de inzendingen anoniem beoordeeld zodat de jury onafhankelijk kan oordelen? + Hoe dienen de stukken geanonimiseerd te worden? Welke vakexperts nemen zitting in de jury? Hoe zal de jury tot een oordeel komen? Middels een integrale beoordeling of per onderdeel en door middel van consensus of individuele beoordeling? Wat gebeurt er met materiaal dat niet is gevraagd (bijv. een maquette) of meer a4 indienen dan gevraagd? Worden de zogenaamde bonusvragen beoordeeld / telt dit mee bij de beoordeling van de inzending door de jury? De 'bonusvragen' staan immers los van de inhoudelijke kant van de prijsvraag en lijken meer op een enquête en een manier om anderen voor de provincie te laten zoeken naar goede voorbeelden. Het zou vreemd zijn als een inhoudelijke goede inzending laag wordt gewaardeerd doordat het gevraagde extra werk, dat losstaat van de uitvraag, niet is beantwoord.

Ruben van den Boom 18-07-2017
Een aantal vragen die gesteld worden door An Oniem zou ik ook graag beantwoord zien: - "Worden de inzendingen anoniem beoordeeld zodat de jury onafhankelijk kan oordelen?" - "Welke vakexperts nemen zitting in de jury?" - "Hoe zal de jury tot een oordeel komen?" - "Wat gebeurt er met materiaal dat niet is gevraagd?" (De 5 A4'tjes zijn vrij weinig voor een professionele uitwerking)

Oniem An 24-08-2017
Geachte, ruim een maand nadat ik vragen heb gesteld waarop het antwoord voor mijzelf en voor eventuele deelnemers van groot belang is, is geen enkele vraag door u beantwoord. Met nog ruim een maand om in te schrijven verzoek ik u met klem om de gestelde vragen te beantwoorden om zo duidelijkheid te verschaffen over de procedure.

Marius van aa 26-08-2017
Het is bizar dat juist nu Vliegveld Lelystad De Veluwe met lage vliegroutes van 1800 meter wil verpesten door de Provincie zo'n prijsvraag wordt uitgeschreven. Het zou de provincie sieren voor de bewoners en de recreanten op te komen en te voorkómen dat dit gaat gebeuren. Steun massaal de petitie "Red De Veluwe" op https://petities.nl/petitions/red-de-veluwe-aanvliegroute-naar-lelystad-kan-hoger-moet-hoger

A. Noniem 07-09-2017
Geachte, ruim 7,5 week (!) na het stellen van vragen over de procedure heeft u geen enkele vraag beantwoord. Ook vragen van anderen (zie boven) worden genegeerd evenals de geanonimiseerde email die u anderhalve week geleden heeft ontvangen. Wederom de vraag om de eerder gestelde vragen te beantwoorden. Het uitblijven van reactie gedurende bijna twee maanden is niet alleen onfatsoenlijk, het doet de procedure en uw imago als verantwoordelijk opdrachtgever schade.

Veluwe 07-09-2017
Beste An Oniem en Ruben van den Boom, allereerst onze verontschuldiging voor de late reactie, maar hierbij dan toch hopelijk een antwoord waar jullie wat mee kunnen. Deelname staat open voor betrokken inwoners en bezoekers van de Veluwe, maar niet voor organisaties met een winstoogmerk. Dat is in vervolg op de publieksverkiezing 'Mooiste natuurgebied van Nederland' uit 2016, waarbij inwoners hun stem konden uitbrengen. In vervolg hierop willen we het prijzengeld ook graag besteden aan goede ideeën en voorstellen van inwoners zelf. En niet van commerciële organisaties. Een persoon of team kan meerdere voorstellen inzenden. Waarom ook niet? Inzendingen worden door de jury beoordeeld op hun kwaliteit. Een persoon of team kan meerdere goede voorstellen indienen. Het zou zonde zijn deze niet mee te nemen in de beoordeling. Inzendingen worden niet anoniem beoordeeld. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat een niet-anonieme beoordeling geen onafhankelijke beoordeling zal zijn. Ofwel: de jury is prima in staat een onafhankelijke beoordeling te geven van voorstellen waarvan de naam van de inzender bekend is. Over de samenstelling van de jury: voor 30 september 2017 wordt de samenstelling van de jury bekend gemaakt. Dan is dus ook bekend welke vak-experts zitting hebben in de jury. Over de beoordeling van de (tijdig ingediende) voorstellen door de jury kunnen we zeggen dat het aan de jury zelf is om te bepalen welke beoordelingsmatrix wordt gehanteerd. Het enige wat aan de jury is opgelegd, zijn de in het reglement opgenomen criteria voor de beoordeling. In antwoord op je vraag over het indienen van meer tekst/maquettes enz. dan waarom gevraagd wordt het volgende. We zijn blij met je enthousiasme, maar de eis van maximaal 5 bladzijden A4 is een 'in beton gegoten' voorwaarde omdat we iedereen op basis van dezelfde uitgangspunten willen kunnen beoordelen. Bovendien richt de prijsvraag zich nu juist nadrukkelijk op indiening van een goed idee op hoofdlijnen. Daarbij hoort geen indiening van maquettes etc. Daarom is ook sprake van digitale indiening van een idee en is fysieke indiening niet mogelijk. Er kan dus feitelijk geen sprake zijn van indiening van fysieke stukken als maquettes. Nu het concrete antwoord op de vraag wat er gebeurt met inzendingen van meer dan 5 bladzijden: deze worden buiten behandeling gelaten. Tenslotte je vraag over de status van de bonusvragen. We zien de beantwoording van de bonusvragen als een aanvulling. De jury zal bij de beoordeling van alle inzendingen de inzendingen strikt als zodanig beoordelen. Dat wil zeggen dat de beantwoording van de bonusvragen daarin NIET wordt meegenomen. Stel dat de jury enkele inzendingen als gelijkwaardig beoordeelt, en dat die beoordeling ervoor zorgt dat deze inzendingen potentieel in de top 10 terecht komen, én dat er onvoldoende plaats is in de top 10 voor al die gelijkwaardige voorstellen. In die situatie is het voorstelbaar dat de jury de antwoorden op de bonusvragen aanvullend de doorslag laat geven om te bepalen welke inzendingen uiteindelijk een plaats krijgen binnen de rangorde van top 10 van winnende inzendingen.

Hanna Post 12-09-2017
Veluwe, ik lees dat plannen van meer dan 5 pagina's niet worden gelezen. Telt een voorblad mee bij de 5 pagina's? Of mag deze er als 6e blad bij zitten?

Marius van aa 13-09-2017
Helaas gaat u ook niet in op mijn vraag over de vliegroutes. U heeft toch wel gezien wat er gisteren gebeurd is? Staatssecretaris Dijksma heeft een nieuwe route vastgesteld dwars over het Park De Hoge Veluwe !! Ja, dwars er over. Dus straks elke 10 minuten een vliegtuig over De Hoge Vleuwe op een hoogte tussen de 1500 en 2700 meter. Hoe zo prijsvraag? De Hoge Veluwe wordt onaantrekkelijker en zeker niet mooier. Afgezien van het lawaai moeten we ook ernstig rekening houden met fijnstof en CO2. Dus Provincie, kom in actie en zorg dat de vliegroutes niet doorgaan, daar wordt de Veluwe mooier en aantrekkelijker van !

Marielle Leenders 21-09-2017
Waarom zou je je auteursrechten over je idee moeten afstaan?

Log in of registreer om je vraag te stellen.
Log in of registreer om je concept te uploaden.
Titel concept
Ontvangstdatum
Veluwe nog mooier
10-07-2017
22:16
De Veluwe vanuit een ander perspectief.
12-07-2017
11:31
CREATIEVE SPEURTOCHT DE VELUWE
12-07-2017
12:51
Onze Veluwe, Mooier, Aantrekkelijker, Avontuurlijker
12-07-2017
17:45
De Veluwe van boven bezien
12-07-2017
19:31
De Veluwe walk
13-07-2017
11:19
De Veluwe Brandschoon!
13-07-2017
11:31
De veluwe, de plek voor lichaamelijke en geestelijke in- en ontspanning
14-07-2017
10:45
高费吕沃
14-07-2017
14:17
Friends of Nature Festival
15-07-2017
14:54
The Veluwe At Night!
15-07-2017
16:52
The beauty of the Veluwe at night
18-07-2017
15:40
Relatie mens en natuur.
18-07-2017
17:17
De Veluwe stiller
19-07-2017
13:41
Happy Place Veluwe - Yoga & Personal growth
20-07-2017
11:33
"Groen doet leven"
20-07-2017
20:02
Nieuwe MTB routes op de Veluwe
22-07-2017
14:18
Veluwe Op pad voor jong en oud
22-07-2017
16:43
Gewoon simpel!
24-07-2017
14:18
De Veluwe komt tot leven
24-07-2017
23:54
Trans-Veluwe trail
26-07-2017
17:22
De lynx op de Veluwe
26-07-2017
17:25
Duurzaam Veluwe
28-07-2017
16:39
Duurzame recreatie op de Veluwe
28-07-2017
16:56
De Veluwe compleet
29-07-2017
14:10
Duurzaam recreëren op de Veluwe
30-07-2017
08:31
Ecodisplay
02-08-2017
22:06
Basisbehoefte
03-08-2017
22:02
De Veluwe Buitengewoon Bijzonder
06-08-2017
13:39
Concept prijsvraag
07-08-2017
22:34
Kinderbelevingspaden
08-08-2017
12:42
De Veluwe door de ogen van ...
08-08-2017
15:40
Nieuw toeristisch thema Oost-Veluwe: rivier beteugeling in Nederland
08-08-2017
16:15
Belevenisspeeltuin de Veluwe
08-08-2017
23:49
"Het Vogelhuis"
10-08-2017
17:33
Contrasten op de Veluwe
10-08-2017
17:59
Natuurspeelplaats op de Veluwe
10-08-2017
18:02
Rondje Veluwe
10-08-2017
21:20
Het gebeurde in de Veluwe...
11-08-2017
10:42
Meet a local
12-08-2017
12:33
Een mooier Veluwe door aanplant van meer bomen voor en in alle Veluwse gemeenten
16-08-2017
14:13
Asfalt van de toekomst, oplaadbaar en zelf verlichtbaar
16-08-2017
15:37
Waterrijk Veldhuizen
16-08-2017
16:13
Maak je Veluwe Video!
17-08-2017
13:58
Vlonderpad of boomtoppenpad op de Veluwe
17-08-2017
16:34
Landschapsmandala`s
18-08-2017
14:24
Een Impuls voor het agrotoerisme op de Veluwe
18-08-2017
22:14
Valuwe - Geeft de Veluwe meer waarde
24-08-2017
09:25
Track & Play
25-08-2017
00:48
Concept Veluwe
25-08-2017
13:41
Pop-up Nature Office
30-08-2017
18:35
Go Veluwe
30-08-2017
19:53
Ontstaansvensters
01-09-2017
00:42
Op fiets rijmt...
01-09-2017
13:08
Stipper
01-09-2017
19:22
Verrassingswandeling
02-09-2017
14:02
Schoner door groen - moet je doen!
05-09-2017
23:45
Omdat het kan(goeroe)
06-09-2017
16:08
De Veluwe Leeft
07-09-2017
14:21
Discovering de Veluwe
08-09-2017
15:08
Veluwe Virtueel
10-09-2017
13:26
VeluweNACHT
11-09-2017
15:52
Onderwaterwereld
15-09-2017
11:23
Be-Woest-Zijn
15-09-2017
19:07
Natuur verwoord
15-09-2017
19:13
Otterlo in één dag mooi!
15-09-2017
21:15
Ontdek & Beleef Park Veluwe
16-09-2017
23:43
Het grote geheim van de Veluwe
17-09-2017
18:48
De Veluwe-Express
18-09-2017
22:05
Dit zien derden toch? Mogen ze nog ff niet weten 😉
18-09-2017
23:30
Veluwe! Zoek de kracht in jezelf
19-09-2017
13:48
fietsvrije bossen
19-09-2017
14:24
Themapaden
19-09-2017
22:18
Een pelgrimspad over de Veluwe langs oude en nieuwe plekken
20-09-2017
11:16
De Veluwse Rebus Routes voor kids
20-09-2017
14:29
“De Veluwse waarheid vanuit je glazen bol”
20-09-2017
23:03
Een nieuw perspectief op de Veluwe
20-09-2017
23:47
Waarom wachten om iets te zien, als er al iets te zien valt?
21-09-2017
09:55
Natuurlijk Romeins verleden
21-09-2017
16:57
Een vurig idee mét impact
21-09-2017
21:17
de Veluwe van boven
21-09-2017
21:20
Aanvulling op bestaande wandelroutes
21-09-2017
23:04
Veluwse Juwelen
22-09-2017
12:04
bezoekerscentrum Uddelermeer
22-09-2017
16:24
Het Theehuis
22-09-2017
16:42
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.

Deadline & Prijzengeld

Dagen Uur Minuten

Deadline: 30 September 2017
Prijzengeld: €250.000,-

Ontvang updates

Deel onze prijsvraag!

39 shares

Impressie van de Veluwe

Volg de Veluwe op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!