Beeld: Visser & en Verweij Media

Hoe kunnen we de Veluwe nog mooier en aantrekkelijker maken?

De Veluwe is het grootste aaneengesloten laagland natuurgebied van West-Europa, met bos, heide, zandvlakten, landgoederen, spectaculaire uitzichten en een unieke wildbeleving. Daarnaast biedt de Veluwe een ongekend groot en divers aanbod van historisch erfgoed zoals sporen van industrieel gebruik, militair erfgoed en monumentale buitenplaatsen, kastelen en gebouwen, maar ook topattracties, beroemde musea, historische stadjes, moderne accommodaties en culinair genieten!

 

Vorig jaar is de Veluwe uitgeroepen tot één van de mooiste natuurgebieden van Nederland! Dit gebeurde naar aanleiding van de publieksverkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’, waarmee de provincie Gelderland, als indiener van het natuurgebied de Veluwe, €300.000,- heeft gewonnen. 

 

De provincie Gelderland heeft besloten om een groot deel van dit geld te besteden aan nieuwe initiatieven die de Veluwe nog mooier en aantrekkelijker maken voor bewoners, bedrijven en bezoekers. We dagen daarom iedereen zonder winstoogmerk (studenten, inwoners, recreanten, instellingen, stichtingen, etc.) uit om hiervoor vernieuwende en inspirerende ideeën aan te dragen! 

 

Indieners van de tien beste ideeën winnen mooie geldprijzen (met een totaal €10.000,- prijzengeld) én maken kans op een deel van het uitvoeringsbudget van €240.000,- waarmee jij jouw idee ook echt kan realiseren! 

 

 

Prijzengeld: €10.000,-

De beste tien inzendingen winnen elk €1.000,- prijzengeld (10 x €1.000,-). Het prijzengeld is netto en vrij te besteden. 

 

Uitvoeringsbudget: €240.000,-

Naast het prijzengeld maken de winnaars ook nog kans op een bedrag van €5.000 tot maximaal €50.000,- om hun winnende idee daadwerkelijk te gaan realiseren. Download de briefing voor meer informatie over het proces en de toekenning van het realisatiebudget.

 

Good to know: 

 • Deelname staat open voor iedereen iedereen zonder winstoogmerk (studenten, inwoners, recreanten, instellingen, stichtingen, etc.)
 • Meerdere inzendingen per deelnemer/ team zijn toegestaan
 • Lees de briefing zorgvuldig voordat je start met het uitwerken van je concept
 • Inspiratie nodig? Lees HIER 10 tips voor het bedenken van innovatieve ideeën

 

Willemien Mulder 14-07-2017
Waar schrijf ik mijn idee in?

Veluwe 14-07-2017
Hoi Willemien, via het tabblad 'meedoen'!

An Oniem 18-07-2017
Geachte: Waarom staat deelname alleen open voor partijen zonder winstoogmerk? Een van de zaken waar naar zal worden gekeken is professionaliteit van de inzending en de duurzaamheid van het initiatief. De provincie geeft aan niet op zoek te zijn naar een eenmalig initiatief. Waarom zijn meerdere inzendingen per individu / team toegestaan? Worden de inzendingen anoniem beoordeeld zodat de jury onafhankelijk kan oordelen? + Hoe dienen de stukken geanonimiseerd te worden? Welke vakexperts nemen zitting in de jury? Hoe zal de jury tot een oordeel komen? Middels een integrale beoordeling of per onderdeel en door middel van consensus of individuele beoordeling? Wat gebeurt er met materiaal dat niet is gevraagd (bijv. een maquette) of meer a4 indienen dan gevraagd? Worden de zogenaamde bonusvragen beoordeeld / telt dit mee bij de beoordeling van de inzending door de jury? De 'bonusvragen' staan immers los van de inhoudelijke kant van de prijsvraag en lijken meer op een enquête en een manier om anderen voor de provincie te laten zoeken naar goede voorbeelden. Het zou vreemd zijn als een inhoudelijke goede inzending laag wordt gewaardeerd doordat het gevraagde extra werk, dat losstaat van de uitvraag, niet is beantwoord.

Ruben van den Boom 18-07-2017
Een aantal vragen die gesteld worden door An Oniem zou ik ook graag beantwoord zien: - "Worden de inzendingen anoniem beoordeeld zodat de jury onafhankelijk kan oordelen?" - "Welke vakexperts nemen zitting in de jury?" - "Hoe zal de jury tot een oordeel komen?" - "Wat gebeurt er met materiaal dat niet is gevraagd?" (De 5 A4'tjes zijn vrij weinig voor een professionele uitwerking)

Oniem An 24-08-2017
Geachte, ruim een maand nadat ik vragen heb gesteld waarop het antwoord voor mijzelf en voor eventuele deelnemers van groot belang is, is geen enkele vraag door u beantwoord. Met nog ruim een maand om in te schrijven verzoek ik u met klem om de gestelde vragen te beantwoorden om zo duidelijkheid te verschaffen over de procedure.

Marius van aa 26-08-2017
Het is bizar dat juist nu Vliegveld Lelystad De Veluwe met lage vliegroutes van 1800 meter wil verpesten door de Provincie zo'n prijsvraag wordt uitgeschreven. Het zou de provincie sieren voor de bewoners en de recreanten op te komen en te voorkómen dat dit gaat gebeuren. Steun massaal de petitie "Red De Veluwe" op https://petities.nl/petitions/red-de-veluwe-aanvliegroute-naar-lelystad-kan-hoger-moet-hoger

A. Noniem 07-09-2017
Geachte, ruim 7,5 week (!) na het stellen van vragen over de procedure heeft u geen enkele vraag beantwoord. Ook vragen van anderen (zie boven) worden genegeerd evenals de geanonimiseerde email die u anderhalve week geleden heeft ontvangen. Wederom de vraag om de eerder gestelde vragen te beantwoorden. Het uitblijven van reactie gedurende bijna twee maanden is niet alleen onfatsoenlijk, het doet de procedure en uw imago als verantwoordelijk opdrachtgever schade.

Veluwe 07-09-2017
Beste An Oniem en Ruben van den Boom, allereerst onze verontschuldiging voor de late reactie, maar hierbij dan toch hopelijk een antwoord waar jullie wat mee kunnen. Deelname staat open voor betrokken inwoners en bezoekers van de Veluwe, maar niet voor organisaties met een winstoogmerk. Dat is in vervolg op de publieksverkiezing 'Mooiste natuurgebied van Nederland' uit 2016, waarbij inwoners hun stem konden uitbrengen. In vervolg hierop willen we het prijzengeld ook graag besteden aan goede ideeën en voorstellen van inwoners zelf. En niet van commerciële organisaties. Een persoon of team kan meerdere voorstellen inzenden. Waarom ook niet? Inzendingen worden door de jury beoordeeld op hun kwaliteit. Een persoon of team kan meerdere goede voorstellen indienen. Het zou zonde zijn deze niet mee te nemen in de beoordeling. Inzendingen worden niet anoniem beoordeeld. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat een niet-anonieme beoordeling geen onafhankelijke beoordeling zal zijn. Ofwel: de jury is prima in staat een onafhankelijke beoordeling te geven van voorstellen waarvan de naam van de inzender bekend is. Over de samenstelling van de jury: voor 30 september 2017 wordt de samenstelling van de jury bekend gemaakt. Dan is dus ook bekend welke vak-experts zitting hebben in de jury. Over de beoordeling van de (tijdig ingediende) voorstellen door de jury kunnen we zeggen dat het aan de jury zelf is om te bepalen welke beoordelingsmatrix wordt gehanteerd. Het enige wat aan de jury is opgelegd, zijn de in het reglement opgenomen criteria voor de beoordeling. In antwoord op je vraag over het indienen van meer tekst/maquettes enz. dan waarom gevraagd wordt het volgende. We zijn blij met je enthousiasme, maar de eis van maximaal 5 bladzijden A4 is een 'in beton gegoten' voorwaarde omdat we iedereen op basis van dezelfde uitgangspunten willen kunnen beoordelen. Bovendien richt de prijsvraag zich nu juist nadrukkelijk op indiening van een goed idee op hoofdlijnen. Daarbij hoort geen indiening van maquettes etc. Daarom is ook sprake van digitale indiening van een idee en is fysieke indiening niet mogelijk. Er kan dus feitelijk geen sprake zijn van indiening van fysieke stukken als maquettes. Nu het concrete antwoord op de vraag wat er gebeurt met inzendingen van meer dan 5 bladzijden: deze worden buiten behandeling gelaten. Tenslotte je vraag over de status van de bonusvragen. We zien de beantwoording van de bonusvragen als een aanvulling. De jury zal bij de beoordeling van alle inzendingen de inzendingen strikt als zodanig beoordelen. Dat wil zeggen dat de beantwoording van de bonusvragen daarin NIET wordt meegenomen. Stel dat de jury enkele inzendingen als gelijkwaardig beoordeelt, en dat die beoordeling ervoor zorgt dat deze inzendingen potentieel in de top 10 terecht komen, én dat er onvoldoende plaats is in de top 10 voor al die gelijkwaardige voorstellen. In die situatie is het voorstelbaar dat de jury de antwoorden op de bonusvragen aanvullend de doorslag laat geven om te bepalen welke inzendingen uiteindelijk een plaats krijgen binnen de rangorde van top 10 van winnende inzendingen.

Hanna Post 12-09-2017
Veluwe, ik lees dat plannen van meer dan 5 pagina's niet worden gelezen. Telt een voorblad mee bij de 5 pagina's? Of mag deze er als 6e blad bij zitten?

Marius van aa 13-09-2017
Helaas gaat u ook niet in op mijn vraag over de vliegroutes. U heeft toch wel gezien wat er gisteren gebeurd is? Staatssecretaris Dijksma heeft een nieuwe route vastgesteld dwars over het Park De Hoge Veluwe !! Ja, dwars er over. Dus straks elke 10 minuten een vliegtuig over De Hoge Vleuwe op een hoogte tussen de 1500 en 2700 meter. Hoe zo prijsvraag? De Hoge Veluwe wordt onaantrekkelijker en zeker niet mooier. Afgezien van het lawaai moeten we ook ernstig rekening houden met fijnstof en CO2. Dus Provincie, kom in actie en zorg dat de vliegroutes niet doorgaan, daar wordt de Veluwe mooier en aantrekkelijker van !

Marielle Leenders 21-09-2017
Waarom zou je je auteursrechten over je idee moeten afstaan?

Aimee F 24-09-2017
Worden mijn bankgegevens enkel gebruikt voor het eventueel uitkeren van prijzengeld? En worden deze gegevens (m.b.t. mijn bankrekening) na de afloop van de prijsvraag verwijdert?

Aimee F 24-09-2017
Worden mijn bankgegevens enkel gebruikt voor het eventueel uitkeren van prijzengeld? En worden deze gegevens (m.b.t. mijn bankrekening) na de afloop van de prijsvraag verwijdert?

Veluwe 24-09-2017
Hanna Post, een voorblad telt niet mee met het maximum aantal pagina's, mits er geen inhoudelijke informatie op staat.

Veluwe 24-09-2017
Beste Marius van der Aa, we begrijpen uw boosheid, maar de prijsvraag is bedoeld om de Veluwe mooier te maken en wordt in afstemming met een groot aantal partijen door de provincie uitgeschreven. In het kader van deze prijsvraag kunnen we niet zoveel met standpunten over actuele ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen Vliegveld Lelystad en de aanvliegroutes. Natuurlijk kunt u de prijsvraag wel gebruiken om concrete oplossingen aan te dragen, als dat in uw ogen de Veluwe ‘nog mooier’ kan maken.

Anita Janssen 25-09-2017
ik heb 1 idee ingestuurd, maar heb er nog 1. Er stond dat je meerdere inzendingen kan doen. Als ik op meedoen klik kan ik echter niets meer invoeren. Ik kon echter ook niet beide ideeën tegelijk uploaden. De ene werd dan vervangen door de andere. Ook heb ik problemen (imac) om mijn profielfoto te draaien. Hij staat nu op zijn kop. Met het scannen kreeg ik ook de tekst niet recht onder elkaar. Mijn excuses hiervoor.

Veluwe 26-09-2017
Beste Aimee, van alle mensen die een voorstel hebben ingediend dat 'buiten de prijzen valt' worden de bankgegevens vanzelfsprekend vernietigd. En van de prijswinnaars ook, nadat het prijzengeld is overgemaakt. Groetend,

Veluwe 26-09-2017
Beste Anita Janssen, we heb je per mail het antwoord op je vraag gestuurd.

Veluwe 26-09-2017
Beste Marielle Leenders, We hebben deze wedstrijd uitgeschreven om tot vernieuwende ideeën te komen waarmee we de Veluwe nog mooier kunnen maken. Onze intentie is dan ook de om de winnende ideeën ook echt uit te voeren, liefst met de winnaars zelf! Als winnaars hiertoe niet de mogelijkheid hebben, kunnen we de plannen laten uitvoeren door andere partijen. De CC0 licentie geeft ons hiertoe de mogelijkheid. Uiteraard willen we de inzender ook in deze gevallen zoveel mogelijk blijven betrekken. Andersom geeft deze licentie alle winnaars en deelnemers de mogelijkheid om ook zelf, los van de provincie de ideeën uit zelf uit te voeren. Kortom, ons doel is om de Veluwe mooier te maken, liefst samen met de winnaars!

J. Slingerland 26-09-2017
Geachte: ik heb ook meerdere inzendingen. Hoe kan ik deze uploaden? Mvg.

J. Slingerland 26-09-2017
Geachte: ik heb ook meerdere inzendingen. Hoe kan ik deze uploaden? Mvg.

Veluwe 26-09-2017
Beste J. Slingerland, nadat je de eerste inzending hebt geupload en verzonden. Kun je een nieuwe inzending uploaden.

Marjolein Rotsteeg 01-10-2017
Het systeem heeft mij er steeds uitgegooid, ook tijdens het uploaden, waardoor mijn inzending niet binnen is gekomen.

Karly van Gorp 01-10-2017
Ook ik kon vanavond mijn idee niet uploaden omdat de website overbelast was. Dat lijkt me niet de bedoeling?

Renata Casoli 01-10-2017
Goedemorgen, er was een fout op de website gisteren avond. Ik heb mijn aanvrag gesturen naar info@prijsvraagdeveluwe.nl voor middernacht. Hoe weet ik dat het is geaccepteerd? Dank je wel, Renata

Veluwe 01-10-2017
Beste deelnemers, bedankt voor de grote interesse in onze prijsvraag! De website was hierdoor gisteravond, een uur voor de deadline, overbelast. Helaas hebben hierdoor een hoop deelnemers hun inzending niet kunnen uploaden. We hebben besloten de prijsvraag een dag langer open te zetten, zodat die deelnemers de mogelijkheid hebben alsnog hun inzending te uploaden.

Log in of registreer om je vraag te stellen.

Top 10

De Veluwe door de ogen van ...

Yvonne Rouwhorst

Top 10

Pop-up Nature Office

Akke Hak

Top 10

Go Veluwe

Mathanje Huisman

Top 10

Water drinken voor de Veluwe

Jan van Muyden

Top 10

50 dingen die je voor je 12e op de Veluwe moet doen

Marloes Beerling

Marieke Ankoné

Top 10

Beleef de Veluwe rugzak

Marieke Ankoné

Top 10

veluWElijn

Martijn Alferink

Martijn Alferink

Martijn Alferink

Martijn Alferink

Top 10

OONV

Jurjen Kamphuis

Jurjen Kamphuis

Jurjen Kamphuis

Jurjen Kamphuis

Top 10

Evert. Het Grote Veluwe Vakantiedoeboek

Jan Pranger

Top 10

Sterren van de Veluwe

Freek van Riet

Rosanne Schrijver

Titel concept
Ontvangstdatum

10

De Veluwe door de ogen van ...
08-08-2017
15:40

10

Pop-up Nature Office
30-08-2017
18:35

10

Go Veluwe
30-08-2017
19:53

10

Water drinken voor de Veluwe
26-09-2017
15:43

10

50 dingen die je voor je 12e op de Veluwe moet doen
28-09-2017
17:44

10

Beleef de Veluwe rugzak
28-09-2017
18:02

10

veluWElijn
29-09-2017
15:22

10

OONV
30-09-2017
18:00

10

Evert. Het Grote Veluwe Vakantiedoeboek
30-09-2017
19:39

10

Sterren van de Veluwe
30-09-2017
19:57
Veluwe nog mooier
10-07-2017
22:16
De Veluwe vanuit een ander perspectief.
12-07-2017
11:31
CREATIEVE SPEURTOCHT DE VELUWE
12-07-2017
12:51
Onze Veluwe, Mooier, Aantrekkelijker, Avontuurlijker
12-07-2017
17:45
De Veluwe van boven bezien
12-07-2017
19:31
De Veluwe walk
13-07-2017
11:19
De Veluwe Brandschoon!
13-07-2017
11:31
De veluwe, de plek voor lichaamelijke en geestelijke in- en ontspanning
14-07-2017
10:45
高费吕沃
14-07-2017
14:17
Friends of Nature Festival
15-07-2017
14:54
The Veluwe At Night!
15-07-2017
16:52
The beauty of the Veluwe at night
18-07-2017
15:40
Relatie mens en natuur.
18-07-2017
17:17
De Veluwe stiller
19-07-2017
13:41
Happy Place Veluwe - Yoga & Personal growth
20-07-2017
11:33
"Groen doet leven"
20-07-2017
20:02
Nieuwe MTB routes op de Veluwe
22-07-2017
14:18
Veluwe Op pad voor jong en oud
22-07-2017
16:43
Gewoon simpel!
24-07-2017
14:18
De Veluwe komt tot leven
24-07-2017
23:54
Trans-Veluwe trail
26-07-2017
17:22
De lynx op de Veluwe
26-07-2017
17:25
Duurzaam Veluwe
28-07-2017
16:39
Duurzame recreatie op de Veluwe
28-07-2017
16:56
De Veluwe compleet
29-07-2017
14:10
Duurzaam recreëren op de Veluwe
30-07-2017
08:31
Ecodisplay
02-08-2017
22:06
Basisbehoefte
03-08-2017
22:02
De Veluwe Buitengewoon Bijzonder
06-08-2017
13:39
Concept prijsvraag
07-08-2017
22:34
Kinderbelevingspaden
08-08-2017
12:42
Nieuw toeristisch thema Oost-Veluwe: rivier beteugeling in Nederland
08-08-2017
16:15
Belevenisspeeltuin de Veluwe
08-08-2017
23:49
"Het Vogelhuis"
10-08-2017
17:33
Contrasten op de Veluwe
10-08-2017
17:59
Natuurspeelplaats op de Veluwe
10-08-2017
18:02
Rondje Veluwe
10-08-2017
21:20
Het gebeurde in de Veluwe...
11-08-2017
10:42
Meet a local
12-08-2017
12:33
Een mooier Veluwe door aanplant van meer bomen voor en in alle Veluwse gemeenten
16-08-2017
14:13
Asfalt van de toekomst, oplaadbaar en zelf verlichtbaar
16-08-2017
15:37
Waterrijk Veldhuizen
16-08-2017
16:13
Maak je Veluwe Video!
17-08-2017
13:58
Vlonderpad of boomtoppenpad op de Veluwe
17-08-2017
16:34
Landschapsmandala`s
18-08-2017
14:24
Een Impuls voor het agrotoerisme op de Veluwe
18-08-2017
22:14
Valuwe - Geeft de Veluwe meer waarde
24-08-2017
09:25
Track & Play
25-08-2017
00:48
Concept Veluwe
25-08-2017
13:41
Ontstaansvensters
01-09-2017
00:42
Op fiets rijmt...
01-09-2017
13:08
Stipper
01-09-2017
19:22
Verrassingswandeling
02-09-2017
14:02
Schoner door groen - moet je doen!
05-09-2017
23:45
Omdat het kan(goeroe)
06-09-2017
16:08
De Veluwe Leeft
07-09-2017
14:21
Discovering de Veluwe
08-09-2017
15:08
Veluwe Virtueel
10-09-2017
13:26
VeluweNACHT
11-09-2017
15:52
Onderwaterwereld
15-09-2017
11:23
Be-Woest-Zijn
15-09-2017
19:07
Natuur verwoord
15-09-2017
19:13
Otterlo in één dag mooi!
15-09-2017
21:15
Ontdek & Beleef Park Veluwe
16-09-2017
23:43
Het grote geheim van de Veluwe
17-09-2017
18:48
De Veluwe-Express
18-09-2017
22:05
Dit zien derden toch? Mogen ze nog ff niet weten 😉
18-09-2017
23:30
Veluwe! Zoek de kracht in jezelf
19-09-2017
13:48
fietsvrije bossen
19-09-2017
14:24
Themapaden
19-09-2017
22:18
Een pelgrimspad over de Veluwe langs oude en nieuwe plekken
20-09-2017
11:16
De Veluwse Rebus Routes voor kids
20-09-2017
14:29
“De Veluwse waarheid vanuit je glazen bol”
20-09-2017
23:03
Een nieuw perspectief op de Veluwe
20-09-2017
23:47
Waarom wachten om iets te zien, als er al iets te zien valt?
21-09-2017
09:55
Natuurlijk Romeins verleden
21-09-2017
16:57
Een vurig idee mét impact
21-09-2017
21:17
de Veluwe van boven
21-09-2017
21:20
Aanvulling op bestaande wandelroutes
21-09-2017
23:04
Veluwse Juwelen
22-09-2017
12:04
bezoekerscentrum Uddelermeer
22-09-2017
16:24
Het Theehuis
22-09-2017
16:42
human and nature
22-09-2017
20:02
OPSCHONEN BEEK EN VIJVER OP LANDGOED BEEKHUIZEN.
22-09-2017
20:12
De mensen betrekken bij de natuur! :)
22-09-2017
20:24
De Veluwse zit- en rustplek
23-09-2017
13:46
De Veluwe geeft
23-09-2017
18:42
Kunst
23-09-2017
18:48
Buurthuis
23-09-2017
18:52
Fotografie expeditie
23-09-2017
18:57
Woongemeenschap
23-09-2017
19:01
Climbing the Veluwe
23-09-2017
21:15
VeluweConcept
23-09-2017
21:18
Klimmen en klauteren voor jong en oud
23-09-2017
22:01
BACK IN TIME
23-09-2017
22:08
Herinneringenbos
23-09-2017
23:30
De Veluwe-Express 2.0
24-09-2017
10:57
rustig toeren
24-09-2017
14:24
Wanneer gaan we weer naar de Veluwe?
24-09-2017
14:39
'Revitalisering wildweiden en –akkers op de Veluwe, t.b.v. de fauna en de natuurbeleving'
24-09-2017
15:04
Educatieprogramma ter verbetering van de wildzichtbaarheid op de Veluwe”
24-09-2017
15:54
Natuurwachters
24-09-2017
16:15
“De Wildobservatie-Atlas als app aanbieden voor Android en Apple t.b.v. de bezoekers aan de Veluwe”
24-09-2017
16:18
Ontdek de veluwe
24-09-2017
17:06
Ontdek de veluwe
24-09-2017
17:07
“Het schrijven, illustreren en het uitgeven van een kinderboek over de Veluwe”
24-09-2017
18:56
Nationaal Park Poster
24-09-2017
19:30
Voorstel Veluwe 1 met motivatie
25-09-2017
01:09
Voorstel Veluwe 2 met motivatie
25-09-2017
01:15
Geweldige Veluwe
25-09-2017
10:45
Veluwse Verhalen App
25-09-2017
15:06
Minder huis, meer bewustwording - Het eerste tiny house dorp van Nederland
25-09-2017
15:11
Veluwe nu nog aantrekkelijker
25-09-2017
15:47
Idee: zet de Veluwe op de kaart
25-09-2017
17:18
De Veluwe is er voor iedereen
25-09-2017
17:26
Beleef het kanaal
25-09-2017
19:00
Uit eigen bos
25-09-2017
21:17
Veluwe Reality
25-09-2017
21:56
Kook met de Veluwe
25-09-2017
22:14
Nieuwe Raatakkers
26-09-2017
08:55
De Veluwe De Tijd De Zon
26-09-2017
09:28
Apptive Veluwe
26-09-2017
10:15
Meat in the Park
26-09-2017
15:13
De Botanische tuin van de Hoge Veluwe
26-09-2017
16:56
The Big Five
26-09-2017
18:29
The City Ditch
26-09-2017
18:32
VELUWE BELEVING
26-09-2017
20:27
De Grote Stille Heide
26-09-2017
21:28
Het Hommelhuis
26-09-2017
23:13
Transitie recreatieparken Veluwe
27-09-2017
08:48
Transitie recreatieparken Veluwe
27-09-2017
08:49
De Veluwe Puur Natuur
27-09-2017
08:51
Multifunctioneel bezoekerscentrum Veluwe-Midden
27-09-2017
09:32
De Veluwe wordt nog aantrekkelijker door ...
27-09-2017
12:01
Virtual Reality op de Hoge Veluwe!
27-09-2017
12:13
Loop en glij de Veluwe rond
27-09-2017
16:49
VR Wandeling
27-09-2017
18:00
Project interculturele gebruikerskunst
27-09-2017
21:32
Veluwe-Verkenners
27-09-2017
22:35
Veluwe-Verkenners
27-09-2017
22:36
Levend Voorbeeld
27-09-2017
23:24
Wekeromse alp
27-09-2017
23:44
Wildkampeervergunning
28-09-2017
09:46
De Veluwe: Natuurlijk Gezond
28-09-2017
09:48
Bewegen rondom de Wekeromse Wadi
28-09-2017
10:20
Veluwse Natuurmakers. Hans en Grietje weer terug in de natuur.
28-09-2017
11:43
Biodiversiteit in gunningscriteria bij aanbesteding
28-09-2017
12:58
Kunst in de natuur
28-09-2017
14:06
velU
28-09-2017
14:09
Omdat WILD natuurlijk wild moet blijven
28-09-2017
14:30
Ouderen op de Veluwe
28-09-2017
14:48
Speeddaten voor 65+ in Lunchroom de Boomhut op de Veluwe
28-09-2017
16:35
Ambachtelijk stroopmaken op de Veluwe
28-09-2017
17:15
Post your adventure!
28-09-2017
17:18
Landgoed zoekt school
28-09-2017
17:59
Veluwe gids
28-09-2017
18:04
Veluwe gids
28-09-2017
18:04
Veluwe Karavaan
28-09-2017
18:06
Verdwenen architectuur en vergeten plekken
28-09-2017
19:03
Breng de Stad naar de Veluwe
28-09-2017
19:14
Once in al lifetime.....
28-09-2017
19:28
Op safari in de Veluwe
28-09-2017
20:44
Inspannen, ontspannen, leren en recreëren door verbinding in en met de natuur…
28-09-2017
21:44
Wild Eten Op De Veluwe
28-09-2017
23:28
Veluwe Planner
28-09-2017
23:33
Rondje Veluwe
28-09-2017
23:38
Cirkel
29-09-2017
08:37
Reis door de geschiedenis
29-09-2017
09:28
Welkom op De Hoge Veluwe
29-09-2017
09:49
Veluwe verbinden
29-09-2017
09:59
Burcht
29-09-2017
10:02
When nature calls
29-09-2017
10:04
Tijd voor de Veluwe
29-09-2017
10:09
Toppen van de veluwe
29-09-2017
10:24
Onthaasten midden in de natuur
29-09-2017
10:46
Getapt op de Veluwe
29-09-2017
11:11
Opgemärkt op de Veluwe
29-09-2017
11:12
Veluwe GO
29-09-2017
11:16
De Veluwe: een kunstwerk
29-09-2017
11:27
Natuurlijk Werken
29-09-2017
11:42
Alle raadsleden en wethouders van De Veluwe in 2018 een abonnement op Nieuwe Veluwe
29-09-2017
11:49
Bereikbaarheidsboom
29-09-2017
11:50
Get out and explore!
29-09-2017
11:56
Veluwse Obstacle & Trail Run Course
29-09-2017
12:02
Veluwe Cabin
29-09-2017
12:16
Wildrestaurant
29-09-2017
12:20
Herstel cultuurhistorie boerderij Veluwezoom
29-09-2017
12:26
Op safari in de Veluwe
29-09-2017
12:41
WIJS
29-09-2017
13:12
Vink ze allemaal! De Veluwe Bucketlist
29-09-2017
13:26
Delen van de Veluwe
29-09-2017
13:34
Bijzonder overnachten op de Veluwe
29-09-2017
13:38
Informatieve borden route
29-09-2017
13:45
Het Avonturenpad
29-09-2017
13:49
De Veluwe-Fotoboom
29-09-2017
16:19
De Veluwe-Fotoboom
29-09-2017
16:20
Deel en Beleef De-Hoge-Veluwe-Agenda
29-09-2017
17:07
Véluwe Go! app
29-09-2017
17:25
Kidsbox Veluwe
29-09-2017
17:28
IJS-IJZER-WATER
29-09-2017
19:36
Meer Veluwe
29-09-2017
19:57
Park "Natuurlijk Gelre"
29-09-2017
20:20
Verborgen huisje
29-09-2017
21:04
Schatkamer van de Veluwe
29-09-2017
21:08
Vruchtenpalen
29-09-2017
21:12
De Veluwe Slimmer & Aantrekkelijker
29-09-2017
22:52
Jaarringenobject
29-09-2017
23:04
Veluwe de Schoonste!!
30-09-2017
00:15
Het aller aller aller beste idee voor de Veluwe!
30-09-2017
03:53
Genieten van wat de Veluwe te bieden heeft in het GroeneDoen
30-09-2017
09:17
#Veluweraw
30-09-2017
09:38
Harmonie op de Veluwe
30-09-2017
10:35
‘Chevallier’ de opera!
30-09-2017
10:51
Struintuinen op de Veluwe
30-09-2017
10:55
GeoVeluwe
30-09-2017
11:33
Virtual Veluwe experience
30-09-2017
12:18
Virtual Veluwe experience
30-09-2017
12:20
Back to nature!
30-09-2017
12:57
Strijd RUN
30-09-2017
13:13
Concept 1 - Veluwe
30-09-2017
13:23
Concept 2
30-09-2017
13:24
Concept 3
30-09-2017
13:26
Teun & de speurneuzen
30-09-2017
13:36
Teun & de speurneuzen
30-09-2017
13:37
Teun & de speurneuzen
30-09-2017
13:38
VELUWLAB
30-09-2017
13:39
Teun & de speurneuzen
30-09-2017
13:41
TakkaToren
30-09-2017
13:51
Veluwe360
30-09-2017
14:05
Veluwe ZOEK! met boswachters Bert en Brechtje
30-09-2017
15:04
4 seizoenen in de Veluwe; dé kans voor aanstormend talent.
30-09-2017
15:25
Meer biodiversiteit door de Linde!
30-09-2017
15:31
Concept Veluwe
30-09-2017
15:46
Project Veluwe - Verloren Verhalen
30-09-2017
15:54
De Veluwe: natuur + landbouw = 3
30-09-2017
16:02
Architectuur
30-09-2017
16:19
Veluwe Modus <3
30-09-2017
16:25
Het levende museum
30-09-2017
16:53
lopen op glas
30-09-2017
17:00
Cultuurhistorie sprengenbeken en omgeving
30-09-2017
17:04
Cultuurhistorie sprengenbeken en omgeving 2
30-09-2017
17:07
Licht op de Veluwe
30-09-2017
17:07
Architectuur
30-09-2017
17:22
De Bosbios
30-09-2017
17:29
Contrabos
30-09-2017
17:50
Veluwe Volt Station
30-09-2017
18:51
De Veluwse Picknickmand
30-09-2017
19:09
De Veluwse Picknickmand
30-09-2017
19:10
De Veluwe app
30-09-2017
19:13
Baubotanik
30-09-2017
19:29
De Gestalten van de Veluwe
30-09-2017
19:33
(Uit-)rustpunten op de Veluwe
30-09-2017
19:57
Veluwe GO!
30-09-2017
20:41
arboretum in situ - heide
30-09-2017
20:46
arboretum in situ - stuifzand
30-09-2017
20:47
arboretum in situ - bossen
30-09-2017
20:50
Samen op pad in de Veluwe
30-09-2017
20:53
Wie gaat er mee naar het "all Dutch" Café?
30-09-2017
20:54
Recreatieve kaart de Veluwe
30-09-2017
21:22
Velurama
30-09-2017
21:24
Recreatieve app de Veluwe
30-09-2017
21:32
Luwte-Routes, wandelen om stil te staan
30-09-2017
21:32
Spot de dieren!
30-09-2017
21:36
Paardencross
30-09-2017
21:52
Paardencross
30-09-2017
21:52
Waar een barbecue is, is niet altijd rook.
30-09-2017
22:05
Veluwe: Nature & Art
30-09-2017
22:12
Veluwe en muziek
30-09-2017
22:19
Beelden en Verhalen van de Veluwe
30-09-2017
22:21
Beleef de Veluwe door exclusief kamperen
30-09-2017
22:23
Safari de Veluwe
30-09-2017
23:30
Tv de Veluwe
30-09-2017
23:32
Vruchtbomen op de Veluwe
30-09-2017
23:34
Art meets The Veluwe
30-09-2017
23:42
Op zoek app de Veluwe
01-10-2017
08:34
Robuuste Veluwe
01-10-2017
08:48
Behoud de Veluwe!
01-10-2017
10:16
Natuurlijk digitaal: De Veluwe laat het beste van zichzelf zien.
01-10-2017
10:40
Grafheuvelcentrum op de Veluwe!
01-10-2017
11:03
VELUWCONGRES
01-10-2017
11:33
Oer blokhutten kamp
01-10-2017
12:54
Beleef de vier seizoenen op de Veluwe met alle zintuigen
01-10-2017
14:26
Trektocht in eigeland
01-10-2017
15:07
Veluwe: A natural park with an artistic flair.
01-10-2017
15:29
Veluwse kraamkamers voor het Vliegend Hert
01-10-2017
16:58
Creative Cabins @ the Veluwe
01-10-2017
18:15
Hoe een koe een haas vangt..
01-10-2017
18:35
Grote Letters
01-10-2017
18:36
Een "tripje" naar de Veluwe
01-10-2017
19:02
PlukkerZ
01-10-2017
19:28
Veluwe Lente Piramide
01-10-2017
19:39
Exploring and experiencing the past and present: Veluwe heritage routes
01-10-2017
19:45
De veluwse taalsafari + Verliefd op de veluwe
01-10-2017
21:18
Proef de Veluwe!
01-10-2017
21:37
een nacht alleen
01-10-2017
22:24
Wijds vieren
01-10-2017
22:26
PLEKKEN, de ruimte tot een plek maken
01-10-2017
22:51
PLEKKEN, de natuur plekken geven
01-10-2017
22:55
Fresh AirBNB. Op bezoek in de Veluwe.
01-10-2017
23:12
Projectvoorstel Veluwe
01-10-2017
23:23
Tijdschrift Veluwe
01-10-2017
23:35
Kunstwerk voor blinden en slechtzienden
01-10-2017
23:48

Pop up nature office, het Veluwe vakantie doeboek en Pokemon Go! op de Veluwe. 

07 December 2017

Op woensdag 6 december zijn in Burgers’ Zoo de tien winnaars bekend gemaakt van de Veluwe Prijsvraag. Uit 300 inzendingen koos de jury tien plannen om de Veluwe nog mooier en leuker te maken. ‘De diversiteit van de inzendingen lijkt op de diversiteit van de Veluwe: er waren inzendingen waar rust vanuit ging, maar ook actie. Eén ding hadden ze gemeen: een buitengewoon grote liefde voor de Veluwe!’ zegt juryvoorzitter Marije Storteboom.
 

Vorig jaar werd de Veluwe uitgeroepen tot één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. De regio won daarmee van het Rijk 300.000 euro om de Veluwe nog aantrekkelijker te maken. Om goede ideeën en initiatieven te krijgen voor dit geldbedrag, schreven de provincie en de VeluweAlliantie een prijsvraag uit. Er kwamen ruim 300 inzendingen uit het hele land binnen. Die varieerden van apps en afgelegen vakantiehuisjes tot de herintroductie van kangoeroe’s. 

 

De tien winnende ideeën krijgen 1000 euro en kunnen hun plan met hulp van de provincie uitwerken. Daarvoor is in totaal 300.000 euro beschikbaar. ‘Met deze plannen zijn we weer een stap dichter bij het doel van provincie en de regio, namelijk de Veluwe weer de beste vakantiebestemming van Nederland maken.’ aldus Gedeputeerde Bea Schouten. ‘Daarvoor moeten we onze natuur behouden en dit soort goede ideeën voor recreatie stimuleren.’

 

Het juryrapport is te downloaden via de website van de Veluwe:
www.veluweop1.nl

 

 

 

 

De tien winnende ideeën

 

De Veluwe, door de ogen van - Yvonne Rouwhorst

Via een Audio tour vertellen bekende personen je boeiende verhalen over een plek of aspect van de Veluwe. De ingesproken fragmenten zijn in een applicatie enkel te beluisteren wanneer je op de plek bent waar het fragment bij hoort. 

 

Pop up nature office - Akke Hak

Een tijdelijk kantoor midden in de natuur van de Veluwe, jaarlijks in de zomermaanden (medio mei / eind augustus). Misschien met een tentdoek tegen regendruppels maar verder alleen het geluid van vogels om je heen. 

 

Go Veluwe! - Mathanje Huisman

Pokemon Go! op de Veluwe. Voordat je op de fiets stapt, download je op Go Veluwe je fietsroute. Op elke fietsroute zijn ‘landmarks’ die je kunt gaan verzamelen. Door op een landmark te klikken verschijnt er een ‘augmented reality’ omgeving waarin je de landmark moet gaan lokaliseren. Wanneer je hem ‘gevangen’ hebt, krijg je in Go Veluwe (historische) informatie over de plek die je bezoekt. 

 

Water drinken voor de Veluwe - Jan van Muyden vanuit het Veluwefonds

De Veluwe is meer dan droge zandgronden met bos, heide en zandverstuivingen. Wie bij zijn maaltijd water bestelt, krijgt Veluws drinkwater in een herkenbare kan en betaalt daarvoor een symbolisch bedrag dat wordt ingezet voor natuurbeheer op de Veluwe. Via een website kan je  volgen in welke natte natuur het geld wordt geïnvesteerd.

 

Vijftig dingen die je voor je twaalfde op de Veluwe moet doen - Marieke Ankoné vanuit het IVN

Slapen in de open lucht, sterren kijken, wild spotten en heide ruiken. Het klinkt zo gewoon, maar heel veel kinderen hebben dat nog nooit gedaan! Een Veluwse ‘bucket list’ voor kinderen in de basisschoolleeftijd. 

 

Beleef-de-Veluwe-rugzak - Marloes Beerling vanuit het IVN

Een rugzakje vol met zoekkaarten en andere materialen waarmee kinderen op ontdekkingstocht kunnen gaan. De Veluwe wordt dankzij deze rugzak intenser beleefd en de kennis over de omgeving wordt vergroot. De rugzak wordt gekoppeld aan een prijsvraag: maak een vlog van jouw Veluwe safari en win een gratis weekend op de Veluwe met jouw gezin.

 

VeluWElijn - Martijn Alferink

Toeristen kunnen via een appje of telefoongesprek in contact komen met een willekeurige bewoner van de Veluwe. Deze kan vanuit eigen ervaringen en enthousiasme een en ander vertellen over de Veluwe, de geschiedenis en wat er zoal te beleven valt.  

 

Open oriëntatienetwerk op de Veluwe - Jurjen Kamphuis

Bij de oriëntatiesport leg je, lopend of rennend, een route af tussen verschillende oriëntatiepunten. Per oriëntatiepunt is een soort doordrukstempel aanwezig voor het bewijs van je aanwezigheid. Geschikt voor alle leeftijdscategorieën en het zorgt voor een echt Veluwse beleving.

 

Evert – Het grote Veluwe Vakantie Doe Boek - Jan Pranger

Ouderwets gezellig en herkenbaar in dit digitale tijdperk. Een vakantieboek om in te lezen en om dingen mee te doen: educatie op een leuke manier. Een deel van de opbrengst gaat naar een Veluws goed doel gerelateerd aan kinderen. Het wilde varken Evert is de rode draad in het boek. 

 

Sterren van de Veluwe - Freek van Riet & Rosanne Schrijver

Twaalf verschillende landschappen op de Veluwe worden gemarkeerd met ‘medaillons’, grote cirkels die in het landschap worden gelegd. De medaillons zijn een uitkijkplek in de omgeving en een speelplek voor kinderen. Op de cirkels worden in woord en beeld verhalen verteld van die plek.
 

Een stap dichter bij Veluwe op 1

De Veluwe is een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Niet voor niets is het ook een van de meest populaire vakantiebestemmingen. Dat moet nog beter, de Veluwe moet weer op 1 komen.

Om dit te bereiken werken Veluwse gemeenten, provincie Gelderland, terreinbeheerders, grondeigenaren en recreatieondernemers samen in de VeluweAlliantie om recreatie en toerisme te stimuleren en de natuur te behouden.

 

 

Publiciteit rond prijsvraag Veluwe...

23 October 2017

Intussen zijn sommige kranten toch wel nieuwsgierig naar wat er zoal bij die meer dan 300 inzendingen zit aan ideeën. De krant Trouw heeft een heel uitgebreid artikel gewijd aan een paar inzendingen. Dat zegt nog niets over of deze ideeën bij de winnende behoren want daar gaat alleen de jury over. In december wordt bekend gemaakt welke tien ideeën hebben gewonnen.

Samenstelling jury gewijzigd…

11 October 2017

De samenstelling van de jury is veranderd! Vanwege de strenge deadline voor het afsluiten van de beoordeling, de overvloed aan te beoordelen inzendingen en de overvolle agenda’s van de vijf juryleden heeft Waronne Elbers haar plaats afgestaan aan Marit Elders. Zij is inwoner van Radio Kootwijk en voorzitter van de dorpsraad daar. 

De jury is nu als volgt samengesteld:

 • Marije Storteboom, wethouder gemeente Nunspeet, voorzitter van de jury
 • Marit Elders, inwoner van Radio Kootwijk
 • Marike Vissers, teamleider Staatsbosbeheer Veluwe Zuid
 • Jeroen van der Veen, Thermen Bussloo in Voorst
 • Seger baron van Voorst tot Voorst, Nationale Park Hoge Veluwe

De jury gaat aan het werk!

06 October 2017

Het was al een feest dat we door het grote publiek zijn uitgeroepen tot een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Dat feest gaat maar door, want we hebben erg veel ideeën binnen gekregen voor de Prijsvraag om de Veluwe nog mooier en aantrekkelijker te maken: 312 in totaal! Dat zijn er zoveel dat het laatste weekend de servers het aanbod slecht konden verwerken.

Dat wordt een boeiende maar ook een lastige taak voor de jury de komende periode. Alle inzendingen worden gelezen en beoordeeld op de criteria zoals ze op de website staan. De tien beste inzendingen vallen in de prijzen en daarna wordt met de inzenders gekeken naar mogelijkheden om hun idee ook echt vorm te geven het komende jaar. De prijsuitreiking vindt plaats op een feestelijke bijeenkomst en de deelnemers zullen daarvoor tijdig worden uitgenodigd.

De jury bestaat uit de volgende vijf leden:

 • Marije Storteboom, wethouder gemeente Nunspeet, voorzitter van de jury
 • Waronne Elbers, inwoner van Lunteren
 • Marike Vissers, teamleider Staatsbosbeheer Veluwe Zuid
 • Jeroen van der Veen, Thermen Bussloo in Voorst
 • Seger baron van Voorst tot Voorst, Nationale Park Hoge Veluwe

Website overbelast

01 October 2017

Beste deelnemers, bedankt voor de grote interesse in onze prijsvraag! De website was hierdoor gisteravond, een uur voor de deadline, overbelast. Helaas hebben hierdoor een hoop deelnemers hun inzending niet kunnen uploaden. We hebben besloten de prijsvraag een dag langer open te zetten (t/m 1 oktober), zodat die deelnemers de mogelijkheid hebben alsnog hun inzending te uploaden.

Jury van Prijsvraag De Veluwe is bekend

29 September 2017

De samenstelling van de jury van de prijsvraag is bekend. De  volgende vijf personen vormen de jury:

 

1.         Waronne Elbers, wonend in Lunteren

2.         Marike Vissers, teamleider Staatsbosbeheer Veluwe Zuid

3.         Jeroen van der Veen, General Manager Thermen Bussloo in Voorst

4.         Marije Storteboom, wethouder gemeente Nunspeet, tevens voorzitter

5.         Seger baron van Voorst tot Voorst, Directeur Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe

 

Samen vormen ze een mooie mix van partijen die belang hebben bij een mooie en aantrekkelijke Veluwe en van de verschillende gebieden van de Veluwe.

Deadline & Prijzengeld

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 01 October 2017
Status: Uitslag bekend
Prijzengeld: €250.000,-

Ontvang updates

Deel onze prijsvraag!

80 shares

Impressie van de Veluwe

Volg de Veluwe op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!